ਕਰਨ ਲਈ: SGCB COMPANY LIMITED ਆਖਰੀ ਲੌਗਇਨ: 1 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
*ਸੁਨੇਹਾ(ਇਕ ਸਹੀ ਹਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੰਗ, ਆਕਾਰ, ਸਮਗਰੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦਰਜ ਕਰੋ.)
I would like some more details.
Product Requirements:
Customization:
ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ:
Payment:
Shipping:
Usage:
Upload Attachment  ((Max 5 files. Support jpg, jpeg, png, gif, txt, doc, pdf, xls, docx, xlsx , less than 5MB))
ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵੇਰਵਾ
- -
Request ਕੀਮਤ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ
ਗੋਪਨੀਯ ਕਥਨ: ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ.